واردات بار بین المللی حمل زمینی

حمل زمینی یکی از به صرفه‌ترین نوع حمل تجهیزات و محمولات است. این خدمات برای مشتریانی مناسب خواهد بود که زمان حمل محمولات برای آنها در اولویت نیست و نیز کم بودن هزینه‌ی حمل در قیمت تمام شده کالای مذکور واجد اهمیت است. شرکت شاداکس پس از تحلیل نیازهای مشتریان عزیز نسبت به پیشبرد و طراحی بهترین سرویس با انتخاب وجوه مختلف حمل و نقل اقدام می‌نماید. این مهم با در نظر گرفتن پارامترهایی از قبیل حجم، وزن، ماهیت کالا و انتخاب بهترین مقصد حمل زمینی صورت می‌پذیرد. همچنین به صورت آنلاین محصولات در حین حمل قابل پیگیری خواهند بود.

خدمات جانبی ما

  • سرویس درب به درب
  • بیمه باربری اختیاری
  • ارسال طبق زمان تعیین شده
  • کارگزاری گمرکی اختیاری
about