ارسال بار داخلی حمل زمینی

این خدمت برای بسته های که نیاز می باشد بین 24 الی 72 ساعت تحویل گردند توسط این شرکت و نمایندگی ها بصورت خدمات درب به درب، درب به دفتر شهر مقصد ، دفتر شهر مبداء به درب ، دفتر شهر مبداء به دفتر شهر مقصد ، درب به فرودگاه ، فرودگاه به درب ، فرودگاه به فرودگاه قابل انجام می باشد

این خدمت برای حمل کالاهای غیرفوری و سنگین یا جهت ارسال با هزینه با‌صرفه‌تر، توسط این شرکت و نمایندگی ها بصورت خدمات درب به درب، درب به دفتر شهر مقصد ، دفتر شهر مبداء به درب ، دفتر شهر مبداء به دفتر شهر مقصد ، درب به فرودگاه ، فرودگاه به درب ، فرودگاه به فرودگاه قابل انجام می باشد

خدمات جانبی ما

  • سرویس درب به درب
  • بیمه باربری اختیاری
  • ارسال طبق زمان تعیین شده
  • کارگزاری گمرکی اختیاری
about