تاریخچه شادکس

تاریخچه شرکـت خدمـات بارهوایی بین الملل شادکس با نام تجاری Shadex در آذر ماه سـال 1392 با هـدف ارائه ی راهکارها و خدمات مفید و مؤثر در حوزه صنعت لجستیک کشـور فعالیت خود را آغاز نموده است،در این راستا شرکت‌ شادکس از بدو تأسیس خود تاکنون با تکیه بر پشتوانه‌های علمی و تجربیات عملی همواره کوشیده است تا نقش خود را در مسیر ایجاد یـک نظام اثربخـش و کارآمـد در جهـت ارتقـای سطـح کیفی خدمـات و شاخـص‌های مؤثـر در صنعت لجستیک کشور ایفا نماید.

مجموعه شادکس ضمن رعایت و توجه به اصل مشتری‌مداری، همواره سعی بر آن داشته تا با طراحی راهکارهای خاص لجستیکی و انعطاف‌پذیری در شیوه ارائه خدمات با تکیه بر دانش کارشناسان داخلی، زمینـه رضایـت‌‌مندی مشتریان خود را فراهـم آورده و عزم خود را بر ایجـاد ارزش افزوده برای کلیه ذینفعان سازمان مصروف دارد.

در حال حاضر شرکت شادکس در قالب یک شبکه گسترده داخلی و خارجی با پشتیبـانی از ناوگان هوایـی،‌ زمینـی و امکانـات پیشرفتـه روز و همچنیـن برخـورداری از کـادری مجــرب آمـوزش ‌دیـده و ماهـر، با دارا بـودن نماینـدگی در شهــرهای مختلف کشـور، در تلاش بـرای ارائه بـهتـریـن، مطمـئـن‌تـریـن و سریـع‌تریـن خـدمــات حمـل می‌باشـد. عوامل این مجمـوعه همواره کوشیده‌اند تا با بالا بردن تجربه در صنعت حمل ‌و ‌نقل و استفاده از زیر ساخت‌ها و فـناوری نرم‌افـزاری و سخـت‌افزاری مـدرن، مکانیـزه کردن تجهیزات، ملزومات و افزایش کانال‌های توزیع و جمع‌آوری و پوشش توزیع در سراسر ایران، نقش خود را در پیشبرد این صنعت در کشور ایفا نمایند.