رهگیری مرسوله

||||||||
نحوه ارسال بار

سرویس یک روزه ارسال بار

01

جمع آوری از درب مبدا

02

ارسال سریع هوایی

03

تحویل درب مقصد

استعلام سریع نرخ حمل و نقل

برآورد هزینه ارسال

ارسال بار داخلی

سرویس بین شهری، انتقال سریع بسته‌ها از طریق مسیرهای هوایی است که در کنار ارائه خدمات درب‌بـه‌درب، برای فرستنده و گیرنده صرفه‌جویی در زمان و هزینه را به همراه دارد

ارسال بار بین الملل

تحویل درب به درب از مبداء ایران: تحویل درب به درب مرسولات ٧ تا ١٠ روز کاری، از مبدا ایران به سایر کشورها انجام می‌پذیرد.خدمات حمل بار شادکس

سرویس های لجستیکی خاص

بهترین خدمات

فری ایت هوایی

سرویس انتقال سریع بسته‌ها از طریق مسیرهای هوایی است
بهترین خدمات

ارسال دریایی

سرویس انتقال سریع بسته‌ها از طریق مسیرهای دریایی است
بهترین خدمات

ارسال زمینی

سرویس انتقال سریع بسته‌ها از طریق مسیرهای زمینی است
بهترین خدمات

سایر راه حل ها

سرویس انتقال سریع بسته‌ها از طریق ریلی یا سایر است
شادکس از دیدگاه مشتریان

نظرات مدیران مجموعه های همکار و مشتریان

آخرین های شادکس مگ

پربازدیدترین اخبار حمل و نقل